Muziekteksten

Om het uit het hoofd te leren zingen en daar door beter op de aanwijzigingen van onze dirigent te letten.

Komm holder lenz Luci care Se lontan As torrents
Im Herbst How calmly Walking in the Air Amyntas
       

Bijgewerkt op: 22 januari 2010

Guilielmus Messaus (1629 -1648)   vrije vertaling *)
Een kindeken is ons gheboren   Een kind is ons geboren
     
Refrein:     
Een kindeken is ons gheboren, In Bethlehem.   Een kinde-ken is ons geboren. In Bethlehem
Des hadde Herodus thoren.   Dit riep Herodus woede op.
Dat scheen aen hem.   Maar dat lag aan hem.
     
Couplet 1:    
     
Dry Coninghen uyt vercoren.   Drie koningen, uitverkoren.
Quamen te Jerusalem.   kwamen naar Jerusalem
Sy vraeghden waer hy was gheboren.   Zij vroegen waar hij was geboren
Den Coninck der Jo-den.   De koning der Joden.
     
Wy saghen in Orienten.   Wij zagen in het oosten
Die sterre sijn.   Zijn ster al staan.
Wy comen om hem te aenbidden.   Wij komen om hem te aanbidden.
Dat soete kindekyn.   Dit hemels kind.
     
Couplet 2:    
     
Doen Herodes alsoo vernam.   Toen Herodus hier over hoorde.
Dat het kint g(h)eboren was.   Dat het kind geboren was.
Soo werden hy toornich   Toen werd hij boos.
Ende gram.   En wilde wraak.
     
Ende ontsach hem das.   En geeft het toe.
Dat hy soo verliesen soude.   Dat hij verliezen zou.
Sijn rije was groot.   Zijn onrust was groot.
Hy sochte te brengen met rouwe.   Hij wilde zich te wreken
Dat kindeken ter doot.   Door het kind te doden.
     
Couplet 3:    
     
Hy vraeghde met haesticheden.   Hij vroeg via omwegen.
Waer dat kint g(h)eboren was.   Waar het kind geboren was.
Te Bethlehem binnen der stede.   Te Bethlem binnen de muren.
Soo was dat men daer las.   Dit vertelde men hem.
     
Ter weerelt is daer gheboren.   Op deze aarde is geboren
Die Heere groot.   Onze HEER.
Die ons nu compt alle verlossen.   Die ons komt verlossen.
Vande eeuwighe doot.   van de eeuwige dood.
     
    *) de vertaling in niet bedoelt als alternatieve tekst.
     

Amyntas with his Phyllis fair

Amyntas with his Phyllis fair, Amyntas with his Phyllis fair, Amyntas with his Phyllis fair,

in height of summer's sun, in height of summer's sun, in height of summer's sun.

Grazed arm in arm, grazed arm in arm their snowy flock;

and scorching heat to shun, and scorching heat to shun

Under a spreading elm sat down, Under a spreading elm sat down,

where love's delightments done, Under a spreading elm sat down

where love's delightments done, Under a spreading elm sat down, delightments done,

Down, down, down                dillie down, down, down        dillie down, thus did they sing,

There is no life like ours, no life like ours,

No heaven on earth, no heaven on earth to shepherds cells,

No hell to princely bowers

 

Naar boven                                Naar repertoire

Komm holder lenz

Gemengdkoor

Komm, holder Lenz!    des Himmels Gabe komm,

aus ihrem Todesschlaf, aus ihrem Todesschlaf erwekke die Natur!

Komm, holder Lenz! erwekke die Natur! aus ihrem Todesschlaf,

erwekke die Natur! aus ihrem Todesschlaf

O komm, holder, holder Lenz, des Himmels Gabe komm,

Komm, holder Lenz Komm, holder Lenz

des Himmels , des Himmels Gabe komm,

Vrouwenkoor

Er nahet sich der holde Lenz

Schon fühlen wir den linden Hauch bald lebet alles wieder auf.

Er nahet sich, er nahet sich, der holde Lenz, er nahet sich, der holde Lenz.

Mannenkoor

Frohlokket ja nicht allzu früh! Frohlokket ja nicht allzu früh. oft schleicht,

oft schleicht in Nebel eingehüllt der Winter wohl zurück

und streut auf Blüt und Keim sein starres, sein starres Gift.

Gemengdkoor

Komm, holder Lenz!    des Himmels Gabe komm! des Himmels Gabe komm!

auf unsre Fluren senke dich! O komm.

holder Lenz, o komm, und weile langer nicht!

o komm, und weile länger nicht! und weile länger nicht!

o komm, o komm, und weile länger nicht! und weile länger nicht!

o komm, komm, komm!

 

Naar boven                                Naar repertoire

Luci care, luci belle

Luci care, luci belle, cari lumi amate stelle

calma questo core, date calma questo core.

Se per voi sospiro moro

idol mio, mio bel tesoro

forze sol del Dio d'amore

forze sol del Dio d'amore

 

Naar boven                                Naar repertoire

Se lontan ben mio

Se lontan ben mio tu sei

son eterni di per me, son eterni di per me,

Se lontan ben mio tu sei , son eterni di per me,

Son momenti i giorni  miei

idol mio, vicino te, idol mio, vicino te

vicino te, vicino te, vicino te.

 

Naar boven                                Naar repertoire

 

As torrents in summer

 

As torrents in summer, Half dried in their channels,

Suddenly rise, suddenly rise, tho' the Sky is still cloudless, the sky is still cloudless,

For rain, for rain has been falling,

falling far off at their fountains.

 

So hearts that are fainting, Grow full to overflowing,

And they that behold it, they that behold it Marvel, and know not marvel, and know not

That God, that God at their fountains

far off. far off has been raining

 

Naar boven                                Naar repertoire

 

Im Herbst

 

Ernst ist der Herbst, und wenn die Blätter fallen, sinkt auch das Herz, sinkt auch das Herz zu trübem Weh herab.

Still ist die Flur, und nach dem Süden wallen die Sänger stumm, wie nach dem Grab, wie nach dem Grab.

 

Bleich ist der Tag, und blasse Nebel schleiern die Sonne, die Sonne wie die Herzen ein.

Früh kommt die Nacht denn alle Kräfte feiern, und tief verschlossen ruht das Sein, ruht das Sein.

 

Sanft wird der Mensch.  Er sieht die Sonne sinken, er ahnt, er ahnt des Lebens wie des Jahres Schluss.

Feucht wird das Aug', doch in der Träne Blinken, doch in der Träne Blinken entströmt, entströmt des Herzens

seligster Erguss, seligster Erguss.

 

Naar boven                                Naar repertoire

 

How calmly the evening

 

How calmly the evening once more is descending.  As kind as a promise, as still as a prayer;

O wing of the Lord, in Thy shelter befriending.  May we and our households continue to share.

 

We come to be soothed with Thy merciful healing; The dews of the night cure the wounds of the day;

We come, our life's work and its brevity feeling, With thanks for the past, for the future we pray.

 

Lord, save us from folly;  be with us in sorrow;  Sustain us in work till the time of our rest, the time of our rest;

When earth's day is over, may heaven's tomorrow Dawn on us, of homes long expected possest.

 

Naar boven                                Naar repertoire

Walking in the Air

We're walking in the air.  We're floating in the moonlit sky  The people far below are sleeping as we fly.

I'm holding very tight.  I'm riding in the midnight blue  I'm finding I can fly so high above you  ah ah

Far across the world.  The villages go by like trees  The rivers and hills  The forests and the streams

Children gaze openmouthed  Taken by surprise  Nobody down below believes their eyes.

We're surfing in the air  We're swimming in the frozen sky  We're drifting over icy mountains floating by

tenoren:  surfing, swimming, drifting, floating

anderen: ah

Suddenly swooping low on an ocean deep  Arousing of a mighty monster from its sleep

We're walking in the air  We're floating in the midnight sky  And everyone who sees us greets us as we fly

We're walking in the air  We're walking in the air

 

Naar boven                                Naar repertoire